We have recently published ‘Food Forest Plants for Hotter Conditions’: i.e. tropical and sub-tropical regions. We rely on regular donations to keep our free database going and help fund development of this and another book we are planning on food forest plants for Mediterranean climates. Please give what you can to keep PFAF properly funded. More >>>

Follow Us:

 

UK  Nederlands   Dansk

Introduktion til Plants For A Future (planter for en fremtid)

Ressource og informations center for spiselige og ellers nyttige planter Registreret charity nummer 1057719

Plants for a Future er et registreret charity; vi udarbejder en database, som i øjeblikket består af omkring 7000 plantearter. Vi forsker og skaffer information om spiselige, og på andre måder nyttige planter, egnede til dyrkning udendørs i et tempereret klima. Der gror nu 1500 arter af spiselige planter på 'marken' i Cornwall - vores base siden 1989.

Hovedformålet med denne velgørende organisation er forskning og tilvejebringelse af information om økologisk bæredygtig havebrug, fremmelse af en høj variation, holistisk og permakulturel indfaldsvinkel såkaldt 'skov havebrug'. Vi sigter mod at bruge en minimal tilførsel af energi, skabelse af et harmonisk øko-system og gøre mindst mulig skade på miljøet, samtidig med at få et højt udbytte.

 

Planter for en fremtid konceptet

Det er vores overbevisning at planter kan forsyne folk med hovedparten af deres behov, på en måde der tager vare på planetens ve og vel. En større variation af planter kan dyrkes for at producere alle vores fødevare behov og mange andre varer, samtidig med det også forsyner et utal af levesteder for den lokale flora og fauna.

Der er over 20,000 arter af spiselige planter i verden og alligevel er det mindre end 20 arter der nu forsyner os med 90% af vores fødevarer. Store områder af land helliget enkelt afgrøder øger afhængigheden af kemikalier og intensive kontrol metoder med den tilføjede trussel af kemisk resistente insekter og nye sygdomme. Den ændrende klima i verden, der har en stor effekt på dyrkningen, indikerer at større variation er nødvendig.

Når man sammenligner en stor dyrket mark med en vildtvoksende skov, hvor skoven ikke modtager nogen form for indgriben, og dog alligevel producerer frodig vækst og en stor variation af planter og dyr. Den dyrkede mark huserer kun meget få arter. Kvaliteten og dybden af muld i skovstrækningen er opretholdt eller forbedret årligt hvorimod erosion og tab af jord struktur gør kultivering af marken sværere og sværere.

Vores vægt vil blive lagt på at dyrke flerårige planter med nogle selvsående en-årige, en stor del af grunden til dette er forskellen i den tid og energi det tager at dyrke og høste afgrøder. Et-årige betyder kultivering af jorden hvert år, så frøene, bekæmpe ukrudt, tilføje gødning og forsøge at kontrollere skadedyr og sygdomme. Det virker som meget ekstra arbejde sammenlignet med at plante en flerårig plante og blot vente på at man kan høste dens frugt. Især når man ser på at selv med al den energi man lægger i f.eks. dyrkningen af gulerødder, deres udbytte for den samme mængde land vil være mindre end det for et frugttræ, og de vil kun vare en sæson.

Folk ser ikke bare ud til at være fanget i en bestemt dyrknings metode med mindre udbytte for meget større input, men også en metode der ødelægger miljøet og alle de planter od dyr der lever i det.

Fortsat kultivering af jorden, samtidig med skabelsen af en ørken til de fleste af vore planter og dyr, ødelægger det organiske materiale og blotlægger det for erosion fra vind og regn. Jorden strukturen er ødelagt og bliver komprimeret efterladende det ude af stand til at dræne ordentlig og at tillade planterødder at trænge igennem så de kan optage næringsstoffer, og værdifuld muld bliver skyllet væk i kraftig regn.

En kultiveret afgrøde som hvede har alle dens rødder i et tyndt jordlag med stor konkurrence planterne imellem for de samme næringsstoffer. Ethvert næringsstof nedenfor dette lag er utilgængelige for planterne. Afgrøden er sårbar overfor de samme skadedyr og sygdomme og har samme klimatiske krav - hvis en plante lider, lider de allesammen. Mængden af energi brugt på at producere højt udbytte er langt mere end det afgrøden i sig selv giver af energi. Vi tror ikke på dette er bæredygtigt.

Når man ser på en skov, er der praktisk taget intet behov for lugning, ingen gødning og ingen vanding. Alligevel kan der år efter år findes et utal af dyr sammen med den uundgåelige plantevækst. En stor mængde af planter gror side om side hver især udfyldende sin egen plads. Nogle med dybe rødder, som bringer næringsstoffer op fra en dybde hvor andre planter ikke kan nå dem. Når bladene falder af giver de næring og substans til jorden. Planter med mindre rodsystemer optager deres næringsstoffer fra det øverste overflade lag i jorden. Trækronerne skaber ly og temperatur svingninger er knap så ekstreme i et skovlandskab. Jorden er beskyttet mod erosion.

Skov vedligeholder sig selv og er højproduktiv på grund af dens variation som fører til en langsomt opbygning af næringsstoffer. Alle de forskellige tilgængelige skjul tillader mange arter af dyr at leve i skoven, og planterne, insekter og dyr arbejder alle for at skabe en meget mere balanceret og harmonisk måde at leve på. En anden fordel ved skovhaver er det høje humus indhold i jorden virker som en svamp der absorberer vand og derfor fylder grundvands reservoiret op.

Ved at efterligne skoven og dyrke en stor variation af planter, kan vi dyrke frugt og nødde træer, underplantet med mindre træer og buske, urter, jorddække og slyngplanter. På denne måde er det muligt at producere frugt, nødder, frø, blade og rødder hele året igennem. I modsætning til hovedparten af de kultiverede fødevare planter er disse ikke blevet selectivt dyrket for at øge udbytte, reducere bitterhed eller øge sødme, alligevel er mange lækre og næringsrige.

Vi sigter imod at genopdage tabt viden og lære mere om de hundrede af læge urter vi kan dyrke, i et kapløb for at finde sikre naturlige alternativer til den medicin man bruger idag. Planter kan også forsyne os med fibre til tøj, reb og papir, olie som smøremiddel, brændstof, imprægnering og træbeskyttelse, farver, bygge materialer med mere.

Et stort antal af lokale bredbladede træer er plantet for at give naturlig ly og hjemsted til dyrelivet. Træer er planetens lunger; de renser luften ved at binde kulstof, og har potentialet for reducering af drivhus effekten. Træer beskytter jorden mod erosion, skaber regn, og regulerer grundvands standen og forhindrer oversvømmelser. Nedfaldne blade er effektiv som jordforbedring.

 

Aktiviteter og tjenester hos Plants For A Future

Ved at fokusere på restoration og konservering af ejendommen får vi meget fornøjelse ud af at se den store variation af dyreliv der vender tilbage, hvor der engang ikke var en bi eller en sommerfugl at se.

Bogstaveligt talt plantende for fremtiden. Personlig erfaring i at dyrke planter er den mest værdifulde måde at lære at dyrke og bruge dem.

Der foregår en del forskning, da meget information om brug af planter er tabt fra vores daglige liv, men er gemt i bøger og forskningspapirer. Vi samler denne information på en mere let tilgængelig måde, i form af en database, som i øjeblikket består af næsten 7,000 plantearter. Vi kan supplere udprint af information fra databasen, eller vi kan levere databasen. For yderligere oplysning om dette spørg eftter database pjecen. Yderligere forskning er gjort ved besøg af haver rundt om i England, hvor resultaterne af disse besøg optages i basen. Stort set alle de planter vi dyrker er aldrig blevet selektivt avlet for spiselighed, så der er et stort potentiale for alternative fødevarer, hvilket omhyggelig udvælgelse ville hjælpe med at realisere.

 

Plants For A Future er et non-profit resurce center som supplerer information og planter hvor det er muligt. Alle planter er dyrket uden brug af kunstgødning, sprøjtemidler ellerr animalske produkter. Vi tager os ikke betalt for vores service, men spørger for donationer til i det mindste at dække vores omkostninger.

 

Hvordan du kan hjælpe

Vi beder venligst om at du altid medsender en frankeret adresseret svarkuvert hvis du vil have et skriftligt svar tilbage.

Der er altid mere arbejde at udføre, end tid til at udføre dem i, så vi byder frivillige velkommen til at komme og hjælpe os.

Vi er konstant på udkig efter nye kilder af nyttige planter, især fra de folk som rejser eller bor i tempererede zoner. Kontakt os venligst hvis du føler de kan hjælpe. Det kræver ikke botanisk kendskab, kun en vilje og lyst til at søge frø i dit område.

Samtidigt behøver vi økonomisk støtte til at udvide vores aktiviteter og sprede information til et større publikum. Donationer og legater af ethvert beløb er altid meget velkomne. Hvis du ønsker yderligere oplysning om financiel investering, spørg da venligst efter vores pjece 'How you can help us financially'.

Dansk udgave af: PermAgro - The Permaculture Research Institute Denmark

 

 

 

Now available: PLANTS FOR YOUR FOOD FOREST: 500 Plants for Temperate Food Forests and Permaculture Gardens.

An important new book from PFAF. It focuses on the attributes of plants suitable for food forests, what each can contribute to a food forest ecosystem, including carbon sequestration, and the kinds of foods they yield. The book suggests that community and small-scale food forests can provide a real alternative to intensive industrialised agriculture, and help to combat the many inter-related environmental crises that threaten the very future of life on Earth.

Read More

FOOD FOREST PLANTS

 

© 2010, Plants For A Future. Plants For A Future is a charitable company limited by guarantee, registered in England and Wales. Charity No. 1057719, Company No. 3204567.