We have recently published ‘Food Forest Plants for Hotter Conditions’: i.e. tropical and sub-tropical regions. We rely on regular donations to keep our free database going and help fund development of this and another book we are planning on food forest plants for Mediterranean climates. Please give what you can to keep PFAF properly funded. More >>>

Follow Us:

 

UK  Nederlands   Dansk

Inleiding Planten voor een Toekomst

Hulp- en informatiecentrum voor eetbare en andere nuttige planten Liefdadigheidsregistratienummer 1057719 (Groot brittanië)

Planten voor een Toekomst is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling. We zijn een databank aan het samenstellen die op het moment ongeveer 7000 plantensoorten bevat. We doen onderzoek naar en stellen informatie beschikbaar over eetbare en andere nuttige planten die in een gematigd klimaat buiten kunnen groeien. Er groeien nu 1500 soorten planten op 'The Field' in Cornwall, onze basis sinds 1989.

De belangrijkste doelstellingen van de organisatie zijn het doen van onderzoek en het beschikbaar stellen van informatie over ecologisch duurzame tuinbouw om het 'bostuinieren' - een hoge-diversiteits, holistische en permaculturele benadering - te bevorderen. We streven er naar om, met zo weinig mogelijk hulpmiddelen en energie, een harmonieus ecosysteem te scheppen en zo min mogelijk schade aan het milieu toe te brengen terwijl een hoge productiviteit bereikt wordt.

 

Het Planten voor een Toekomst Concept

Wij geloven dat planten kunnen voorzien in de meeste behoeften van mensen, op een manier die rekening houdt met de gezondheid van de planeet. Een groot aantal verschillende planten kan verbouwd worden om al onze voeding en vele andere bruikbare goederen te produceren, terwijl deze planten bovendien een scala van leefomgevingen voor onze inheemse flora en fauna vormen.

Er zijn meer dan 20.000 soorten eetbare planten in de wereld, maar we gebruiken minder dan 20 soorten voor 90% van onze voeding. Grote stukken land waar één gewas verbouwd wordt vergroten de anfhankelijkheid van het gebruik van chemicaliën en intensieve beheersmethoden met de additionele gevaren van resistente insecten en nieuwe ziekten. Ook vanwege het veranderende klimaat, dat een grote invloed heeft op het verbouwen van gewassen, is een grotere diversiteit noodzakelijk.

Terwijl een natuurlijk bos in tegenstelling tot landbouwgrond niet wordt bewerkt, is er een weelderige groei en een diversiteit aan planten en dieren. Op de landbouwgrond komen slechts enkele soorten voor. De kwaliteit en vruchtbaarheid van de bosgrond wordt jaarlijks in stand gehouden en verbeterd jaarlijks, terwijl erosie en het verlies van bodemstruktuur de landbouwgrond parten spelen.

Onze nadruk ligt op het verbouwen van vaste planten met enkele zelf-zaaiende een- en tweejarige planten. De belangrijkste rede hiervoor is het verschil in de hoeveelheid tijd en energie die nodig is voor het cultiveren en oogsten van de gewassen. Eenjarige planten maken een jaarlijkse bewerking van de grond, zaaien, wieden, bemesten en bestrijding van plagen en ziekten noodzakelijk. Het lijkt allemaal zoveel extra werk in vergelijking met het planten van een vaste plant en wachten op de oogst. Helemaal wanneer je in aanmerking neemt, dat zelfs met al de moeite die nodig is voor het verbouwen van bijvoorbeeld wortelen, de opbrengst van dezelfde oppervlakte grond minder is dan die van een fruitboom en dat gedurende slechts één seizoen.

Niet alleen lijken mensen de gevangenen te zijn van een landbouwmethode met een lagere opbrengst voor veel meer werk en energie, maar ook van een methode die schadelijk is voor het milieu en alle planten en dieren die er leven.

Voortdurende bewerking van de grond creert niet alleen een woestijn voor de meeste van onze wilde planten en dieren, maar vernietigt organisch materiaal en stelt het bloot aan de gevaren van erosie door wind en regen. De bodemstruktuur wordt beschadigd en verdicht waardoor er geen goede drainage plaats kan vinden en plantenwortels de grond niet kunnen penitreren om voedingstoffen op te nemen. Waardevolle bovengrond spoelt weg bij zware regen.

Een landbouwgewas zoals tarwe heeft al zijn wortels in ondiepe laag grond met intensieve competitie tussen planten om dezelfde voedingstoffen. De voedingstoffen onder deze laag zijn niet beschikbaar voor de planten. Het gewas is ontvankelijk voor dezelfde plagen en ziekten en behoeft eenzelfde klimaat, als een plant ergens last van heeft, dan hebben ze er allemaal last van. De hoeveelheid energie, die gebruikt wordt om met een hoge opbrengst te produceren, is veel groter dan het voedsel zelf oplevert aan energie. We geloven niet dat dit duurzaam is.

Kijken we naar een bos dan is wieden, bemesting en watergeven nauwelijks nodig, maar jaar op jaar leeft er een verscheidenheid aan dieren samen met de onontkoombare plantengroei. Een groot aantal soorten planten groeit naast elkaar elk op z'n eigen plaats. Sommige met diepe wortels die voedingstoffen omhoog brengen waar andere planten niet bij kunnen. Als de bladeren vallen voorzien ze de grond van voedingstoffen en struktuur. Planten met korte wortels halen hun voedingstoffen uit de grond dichter bij de oppervlakte. De kruinen van de bomen zorgen voor beschutting en temperatuurfluctuaties zijn minder extreem in een bos. De grond is beschermd tegen erosie.

Een bos is zelfvoorzienend en erg produktief door zijn diversiteit en dat leidt tot een geleidelijke toename van de vruchtbaarheid. Al de verschillende leefomgevingen zorgen voor een grote verscheidenheid aan leven in een bos, en de planten, insecten en dieren helpen allemaal bij het tot stand brengen van een veel meer uitgebalanseerde en harmonieuze manier van leven. Een ander voordeel van bostuinieren is dat de grote hoeveelheid humus in de grond werkt als een spons die water opneemt en zo de grondwaterstand herstelt.

We kunnen de diversiteit aan planten zoals in een bos nabootsen door fruit- en notenbomen, daaronder kleinere bomen en struiken, kruidachtige, grondbedekkende en klimmende planten te verbouwen. Op deze wijze is het mogelijk om fruit, noten, zaden, bladeren en wortels het gehele jaar door te produceren. Deze planten zijn niet, zoals de meederheid van de cultuurgewassen, gekweekt voor een grote opbrengst of betere smaak, maar toch zijn veel van hen lekker en erg voedzaam.

In een wedloop om veilige, natuurlijke alternatieven te vinden voor gangbare geneesmiddelen, proberen we verloren kennis te herontdekken en meer te weten te komen over de honderden geneeskrachtige planten die we kunnen verbouwen. Planten kunnen ons voorzien van vezels voor kleren, touw en papier, oliën voor smeermiddel, brandstof, waterafstotend maken en conserveermiddelen voor hout, kleurstoffen, bouwmateriaal enzovoort.

Een groot aantal inheemse loofbomen zijn geplant om als natuurlijke beschutting en leefplekken voor wilde dieren te dienen. Bomen zijn de longen van de planeet; ze zuiveren de lucht, leggen koolstof vast en en kunnen het broeikaseffect verminderen. Bomen beschermen de bodem tegen erosie, bevorderen regen, en reguleren de afvoer van grondwater waardoor overstromingen voorkomen worden. Gevallen bladeren zijn een effectieve bodem verbeteraar

De activiteiten en diensten van Planten voor een Toekomst

Terwijl we ons concentreren op het herstel en bescherming van het land, geeft de terugkeer van een grote verscheidenheid aan wilde dieren waar we eerst nog geen bij of vlinder zagen, ons veel voldoening.

Letterlijk "planten voor een toekomst". Persoonlijke ervaring met het verbouwen van de planten is de meest waardevolle manier om te leren over hun groei, de oogst en hoe ze te gebruiken.

Het onderzoek gaat door, omdat veel van de informatie over het gebruik van planten verloren is in het dagelijks leven, maar bewaard is in boeken en wetenschappelijke artikelen. We zijn bezig deze informatie te verzamelen en beter toegangkelij te maken in de vorm van een databank, welke op het moment meer dan 7000 soorten planten omvat. We kunnen deze informatie ook op papier leveren of de gehele databank, voor meer informatie verwijzen we naar de databank brochure. Verder onderzoek wordt gedaan door het bezoeken van tuinen door het gehele land en het vastleggen van de resultaten van deze bezoeken. Bijna geen van de planten die we kweken zijn onderworpen geweest aan selectie voor eetbaarheid. Er is dus een groot potentieel voor alternatieve voedigsmiddelen door middel van zorgvuldige selectie.

 

Planten voor een Toekomst is een toeleveringscentrum dat informatie en - waar mogelijk - planten levert zonder winstoogmerk. Alle planten worden verbouwd zonder gebruik te maken van kunstmest, bespuiten of dierlijke produkten. We leveren onze diensten gratis, maar vragen om donaties om zo tenminste onze kosten te dekken.

Hoe je kunt helpen

We vragen je altijd een gefrankeerde geadresseerde envelop me te sturen als je een geschreven antwoord wilt.

Er is altijd meer werk dan tijd om het werk te doen, dus we hebben graag vrijwilligers om te helpen met het werk.

We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe bronnen van bruikbare planten, speciaal van de mensen die reizen of leven in andere gematigde gebieden. Neem alsjeblieft contact op als je ons wilt helpen. Je hebt geen botanische kennis nodig, enkel maar de bereidheid om bronnen van zaden in dat gebied op te zoeken.

Tenslotte hebben we meer geld nodig om onze activiteiten uit te breiden en de informatie breder te verspreiden. Giften en schenkingen van elke omvang zijn altijd erg welkom. Als je meer informatie wilt over financiële inversteringen vraag alsjeblieft om onze brochure 'Hoe je ons financieel kan helpen'.Nota bene Stuur alsjeblieft geen post of email in het Nederlands naar Planten voor een Toekomst. Je kan wel naar mij (Frank) schrijven, maar ik ben geen lid van Planten voor een Toekomst.

HTML versie en Nederlandse vertaling gemaakt door Frank Schuurmans, Laatst veranderd: 20 maart, 2001

 

Now available: PLANTS FOR YOUR FOOD FOREST: 500 Plants for Temperate Food Forests and Permaculture Gardens.

An important new book from PFAF. It focuses on the attributes of plants suitable for food forests, what each can contribute to a food forest ecosystem, including carbon sequestration, and the kinds of foods they yield. The book suggests that community and small-scale food forests can provide a real alternative to intensive industrialised agriculture, and help to combat the many inter-related environmental crises that threaten the very future of life on Earth.

Read More

FOOD FOREST PLANTS

 

© 2010, Plants For A Future. Plants For A Future is a charitable company limited by guarantee, registered in England and Wales. Charity No. 1057719, Company No. 3204567.